Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне өтеусiз негізде берілетін ақпарат пен қызметтер тiзімі


ДиректорАрсен Джакашович Керимбеков

Эксперттер
Біз туралы


Жобаның басты мақсаты білім алу мен ақпараттық-консультациялық қызметтерді АӨК субъектілеріне қол жетімді етумен қатар ақпараттық деңгейін арттыру.

Байланыс


27-05-47 E-mail: info@farmers.kz